I kveld kl. 21.10 ble det bekreftet via FCBarcelona.com at styret har blitt enige om å trekke seg fra alle sine oppgaver. Bekreftelsen var ventet etter at det ble meldt om et langt møte mellom partnerne. På møtet skal de ha diskutert to mulige scenarioer: Å trekke seg eller å vente på mistillitsforslagets utfall.

Hvem tar over som midlertidig president?

Ifølge enkelte kilder skal det være president for økonomisk kommisjon, Carles Tusquets, som tar over som midlertidig president frem til valget i 2021.

Det er ingenting som tyder på at valget nå blir fremskyndet.